General Terms and Conditions

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

Zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" udělujete dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů společnosti NeighborCook s.r.o. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči vaší osobě. Tento váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete níže.

 

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1. Správcem vašich osobních údajů je obchodní společnost NeighborCook s.r.o., se sídlem U Národní galerie 1268, Praha 5 - Zbraslav, identifikační číslo: 06032711, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 274887 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování U Národní galerie 1268, 156 00, Praha 5 - Zbraslav, adresa elektronické pošty info@livali.cz.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Právní základ zpracování osobních údajů

2.1. Právním základem zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas daný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1. Účelem zpracování vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči vaší osobě.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení osobních údajů

4.1. Vaše osobní údaje jsou správcem uloženy po nezbytně dlouhou dobu, která se liší dle účelu zpracování. Nejdéle však 30 dnů od odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

 

5. Další příjemci osobních údajů

5.1. Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce.

5.2. Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6. Práva subjektů údajů

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů.

6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: dopisem na NeighborCook s.r.o., U Národní galerie 1268, 156 00, Praha 5 - Zbraslav, a nebo pošlete elektronickou zprávu na info@livali.cz.

6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

6.5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

NeighborCook s.r.o.

U Národní galerie 1268

Praha 5 - Zbraslav

156 00

IČO: 06032711

  • Facebook - Gray Circle
  • Instagram - Gray Circle
  • Twitter - Gray Circle
  • LinkedIn - Gray Circle
Download_on_the_App_Store_Badge_CZ_RGB_b
google-play-badge.png

© 2020 by NeighborCook, s.r.o.